35-jaarDit was een van de intrigerende vragen die gesteld werden tijdens de DARQA jubileumconferentie “Be prepared”, die gehouden werd op 26 mei jl.

 

 

 

Bill BellowsDeze kwam aan bod in de presentatie van Bill Bellows over kwaliteit, waarin het belang van interactie en integratie tussen verschillende disciplines/afdelingen besproken werd, om zo de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Daardoor is dus niet zozeer de kwaliteit van de diverse onderdelen van belang, maar ligt de focus op de kwaliteit van het eindproduct, zodat het eindproduct geschikt is voor het doel waar het voor gemaakt is. Dit werd beeldend uitgelegd door het verschil te laten zien in de productie van auto’s, waar het ene bedrijf de filosofie had van “mind the parts” en het andere bedrijf van “mind the gaps”. Het duidelijk definiëren van kwaliteitseisen levert een kleinere foutmarge en dus een beter product op tegen lagere productiekosten, omdat er minder afgekeurd product is.

James HaugHet belang van geïntegreerde teams kwam ook aan de orde in de presentatie door James Haug, die bij Shell “de punten met elkaar verbindt”. Dat wil zeggen dat hij er voor zorgt dat alle teams die aan wereldwijde projecten werken weten waar de anderen mee bezig zijn en hoe ze dat doen, zodat niet steeds het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Kortom, het delen van kennis en het daardoor verbeteren van processen en daardoor beter voorbereid zijn op de toekomst. Een toekomst waarin de wereldbevolking groeit en waarin de aanwezige grondstoffen efficiënt en effectief gebruikt moeten worden en voor iedereen beschikbaar zijn.

 

Kit RoesWaar bij beide genoemde presentatoren communicatie over en weer (interactie, integratie etc.) hoog in het vaandel stond, was dat ook het geval in de presentatie van Kit Roes, hoewel het daar vooral ging over communicatie tussen de arts en de patient en het vastleggen van de juiste patientengegevens in een electronisch patientendossier en het beschikbaar stellen van die gegevens. Binnen de academische ziekenhuissetting is het gebruik van softwaretoepassingen van groot belang in de dagelijkse werkzaamheden, zowel aan het bed als in de operatiekamers. Daarbij is het belangrijk dat de diverse systemen aan elkaar gelinkt zijn (interfaces) en de informatie juist is en snel beschikbaar voor iedereen.

 

Martin BrowningIn de presentatie van Martin Browning kwam de zienswijze van de FDA aan de orde. Ook hier was communicatie het toverwoord en werd duidelijk dat de FDA open staat voor discussie.Hij legde uit dat zolang er een robuust kwaliteitssysteem bestaat en de uitgevoerde activiteiten wetenschappelijk zijn onderbouwd, men voldoet aan de in de regelgeving gestelde eisen. Er is zeker ruimte voor innovatie en eigen interpretatie zolang men besluiten maar neemt op basis van gewogen risico’s en onderliggende data gedocumenteerd en traceerbaar is. Voor velen is dit onwennig, misschien wel nieuw omdat de tot nu toe gebezigde denkwijze (noem het folklore) is dat de wil van de FDA ook wet is.