Evenementen programma

Het DARQA-Bestuur nodigt u uit voor deelname aan de themadag over:

GDPR (General Data Protection Regulation)
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 die gehouden zal worden op 20 april 2018, aansluitend aan de ALV.

 De GDPR is vernieuwd en uitgebreid en dat leidt ertoe dat de privacywetgeving ofwel de bescherming van persoonsgegevens is veranderd. Dit is onder andere van invloed op de uitvoer van klinisch onderzoek. DARQA heeft een gevarieerd programma opgesteld om u te informeren over theoretische en praktische aspecten van de GDPR. Zoals gebruikelijk is er ruim voldoende gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen over de implementatie van de GDPR.

Algemene introductie GDPR
Marie-José Bonthuis zal een inleidende presentatie geven over de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze EU verordening treedt per 25 mei 2018 definitief in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook de hierdoor optredende veranderingen binnen het GxP werkveld zullen aan de orde komen. Marie-José Bonthuis is eigenaar van IT's Privacy, een juridisch advieskantoor en adviseert als privacy expert instellingen in het ontwikkelen en implementeren van beleid voor het omgaan met (gevoelige) persoonsgegevens, voornamelijk in de zorg.

Een korte preview van enkele onderwerpen die op de DARQA GDPR Themadag op 20 april 2018 ter sprake zullen komen door ICT privacy en security expert Brenno de Winter en andere sprekers.

Klik HIER voor meer informatie, programma en inschrijven voor deelname.

DARQA Logo Regulatory Focus GroupDe DARQA Regulatory Focus Group heeft tot doel het becommentariëren en reviewen van nieuwe regelgeving, concept-guidelines en richtlijnen in revisie.

DARQA leden die betrokken willen worden bij de evaluatie en becommentariëring van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving kunnen zich HIER aanmelden voor de Regulatory Focus Group op LinkedIN.

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Evenementen

evenementDe DARQA en haar commissies organiseren bijeenkomsten voor leden en niet-leden

 

Evenementen programma