Vandaag heeft er voor DARQA een primeur plaats gevonden: ons eerste webinar is een feit!

Dit eerste webinar was goed bezocht met ongeveer 40 deelnemers. De presentatoren waren dan ook niet de minsten:

Frans Leijse: Introductie en grondbeginselen
Robin Edgar: Hoe werkt kwaliteit in een organisatie?
Brenno de Winter/Hans de Raad: Hoe breng je dat in de praktijk?

In deze webinar, de eerste in een reeks, hebben we gekeken naar het begrip “kwaliteit”. Wat is het en wat kan je er mee? We hebben een link gelegd naar de realiteit met verwijzingen naar het coronavirus en hoe je als kwaliteitsmedewerker de risico’s van dit virus voor je bedrijf door middel van een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) oefening in kaart zou kunnen brengen.

De resultaten van deze oefening zullen in de volgende webinar aan bod komen.

De slides en de video van de webinar zijn op het ledengedeelte van deze website (Login) te vinden.

Pin It