In deel 2 van de reeks webinars over “Kwaliteit – overal en altijd”, welke plaats vond op 22 mei 2020 en die weer toegankelijk was voor DARQA-leden en ook als losstaand webinar te volgen was, hebben we een FMEA-oefening uitgevoerd.

We hebben bekeken hoe je risico’s in kaart kunt brengen met behulp van Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Deelnemers aan de webinar kregen een oefening toegestuurd die gericht was op het in kaart brengen van de risico’s van het implementeren van een “corona-app”. Onder de bezielende leiding van Hans de Raad en Brenno de Winter werd na een korte inleiding de oefening gestart door middel van input van de deelnemers via de chatmogelijkheid van de webinar tool. Nadat een aantal risico’s was geïdentificeerd, werden die gescoord om zo tot een totaalscore te komen, het zogenaamde Risk Priority Number (RPN). Op basis van de hoogte van dit RPN (hoe hoger het nummer, hoe meer prioriteit om er wat aan te doen) kan je vervolgens bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om het risico te verkleinen.

Ondanks het relatief geringe aantal van 12 deelnemers, was het enthousiasme groot en bleek het prima te werken om gezamenlijk via de chatmodus een FMEA op te stellen.

De video gemaakt tijdens deze webinar is op het ledengedeelte van deze website te bekijken na LOGIN.

Pin It