Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

DARQA Nieuwsflits 159: evenementen 2022

DARQA Nieuwsflits 159: evenementen 2022
U ontvangt deze email als lid van DARQA.en/of abonnee op onze Nieuwsbrief
WebLogo455x127
DARQAnieuws 159 van 21 nov 2022
Beste
In deze nieuwsflits

  • HERINNERING: GLP-themadag “Diergeneesmiddelenonderzoek – GLP meets VICH-GCP”, 2 december 2022

Please scroll down for English text.

 

 

DARQA GLP-commissie nodigt je uit voor deelname aan de themadag:

 

Diergeneesmiddelenonderzoek – GLP meets VICH-GCP

 

die gehouden wordt op vrijdag 2 december 2022 en interessant is voor iedereen die betrokken is bij diergeneesmiddelenonderzoek.

GLP is een kwaliteitsstandaard met betrekking tot het organisatorische proces en de omstandigheden waaronder niet-klinische gezondheids- en milieuveiligheidsonderzoeken worden gepland, uitgevoerd, gecontroleerd, vastgelegd, gearchiveerd en gerapporteerd.

 

VICH-GCP is bedoeld als kwaliteitsstandaard voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren, vastleggen, auditeren, analyseren en rapporteren van klinische studies ter evaluatie van veterinaire producten.

 

Bij de ontwikkeling van diergeneesmiddelen is er op een gegeven moment een overlap tussen deze 2 standaarden. Bijvoorbeeld als er in een GLP-faciliteit gevraagd wordt om VICH-GCP studies of studie-activiteiten uit te voeren. Hoe ga je hier nu mee om? Daar willen we deze dag aandacht aan besteden. 

 

Datum en tijd

Vrijdag 2 december 2022, 09.00 – 18.00 uur

 

Locatie
Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

 

Programma

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie & thee
09.30 – 09.45 Inleiding – Wat is er al bekend?
09.45 – 10.45 Van start tot registratie van diergeneesmiddel - Nynke Deckers (Regivet)
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.30 Kwaliteitseisen VICH-GCP (Waarop wordt gecontroleerd?) - Marci Murphy (MSD Animal Health)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 GLP en VICH-GCP - Katharina Töpfer (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)
14.30 – 15.30 Uitdagingen: praktijkervaringen en tips - Hans Holtslag (Intervet International BV)
15.30 – 16.00 Afronding
16.00 – 17.00 Netwerkborrel

 

Uiteraard is er ook ruimte in het programma voor het ontmoeten van oude bekenden en nieuwe onbekenden onder het genot van de nodige versnaperingen.

 

Er zal een aantal buitenlandse sprekers zijn, waardoor de presentaties in het Engels gegeven zullen worden.

 
Deelname
Deelname voor leden van DARQA is gratis.
 

Aan dit evenement kunnen niet-DARQA-leden deelnemen na overschrijving van € 100,- op de bankrekening van DARQA NL 61 ABNA 0245 9984 46 o.v.v. NAAM deelnemer en GCPV021222. De overschrijving moet uiterlijk woensdag 30 november 2022 ontvangen zijn door DARQA.

 

Niet-DARQA-leden die die aan dit evenement willen deelnemen en graag een bewijs van betaling willen ontvangen, kunnen hierom vragen in een email naar het adres: penningmeester@darqa.org

 

Inschrijven kan via de DARQA-website.

 

 
De namen van de deelnemers aan de bijeenkomst zullen op de website zichtbaar zijn voor de andere deelnemers.
 

DARQA invites you to participate in the theme day:

 

“Animal research – GLP meets VICH-GCP” 

 

On 2 December 2022, DARQA is organizing a theme day focused on “Animal research – GLP meets VICH-GCP” which will be interesting to everyone involved in veterinary medicine research. 

 

GLP is a quality standard related to the organizational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, conducted, monitored, recorded, archived and reported. 

 

VICH-GCP is intended as a quality standard for the design, conduct, monitoring, recording, auditing, analysis and reporting of clinical studies evaluating veterinary products. 

 

At some point in the development of veterinary medicines there is an overlap between these 2 quality standards. For example, when a GLP facility is asked to conduct VICH-GCP studies or study activities. How do you deal with this? This will be the focus of the day.  

 

Programme

09.00 – 09.30 Welcome with coffee and tea
09.30 – 09.45 Introduction – What knowledge do we already have?
09.45 – 10.45 From start to registration of veterinary medicinal product – Nynke Deckers (Regivet)
10.45 – 11.00 Break 
11.00 – 12.30 Quality requirements VICH-GCP (What is inspected?) – Marci Murphy (MSD Animal Health)
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.30 GLP and VICH-GCP – Katharina Töpfer (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)
14.30 – 15.30 Challenges: practical experiences and tips – Hans Holtslag (Intervet International BV)
15.30 – 16.00 Closing
16.00 – 17.00 Drinks 

 

Participation 
Participation is free for DARQA members.

 

Non-DARQA members can participate in this event after transferring € 100,- to DARQA’s bank account NL 61 ABNA 0245 9987 46 stating NAME participant and DARQA GLP 021222. The payment must be received by DARQA by 30 November 2022 EOB at the latest. 

 

Non-DARQA members who wish to receive proof of payment can send an e-mail to penningmeester@darqa.org

 

Names of participants listed on the website will be visible to other participants. 

 

Please register using this link to our website.


 

Meer informatie:

LinkedINlogo

Bezoek de website van DARQA: https://www.darqa.org/

 

 

Indien u de nieuwsbrief en informatie van de DARQA niet meer wilt ontvangen? Unsubscribe

Email built with AcyMailing