DARQA telt vier commissies:

  • GCP (Good Clinical Practice)
  • GLP (Good Laboratory Practice)
  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • ICT (Information Communication Technology)

Het doel van de commissies is het helpen realiseren van de doelstellingen van DARQA door het organiseren van de netwerkbijeenkomsten, zowel themadagen als cafés, waarin kennis en kunde van leden uitgewisseld kunnen worden. Lidmaatschap van een commissie staat open voor alle leden van DARQA.

Alle DARQA-leden kunnen zelf onderwerpen voor netwerkbijeenkomsten aandragen of bijeenkomsten actief mee organiseren, zodat de bijeenkomsten ook echt een kennisuitwisselingsplatform zijn.

Alle commissies hebben nauw contact met de desbetreffende overheidsinspecteurs.

Naast deze 4 vaste commissies worden er regelmatig werkgroepen gevormd die zich richten op een bepaald project of onderwerp. Deze zijn van tijdelijke aard en lidmaatschap hiervan staat ook open voor alle leden van DARQA. Nieuw in te stellen werkgroepen worden aangekondigd via de website, nieuwsbrief en/of tijdens evenementen.

DARQA Logo Regulatory Focus GroupDe DARQA Regulatory Focus Group heeft tot doel het becommentariëren en reviewen van nieuwe regelgeving, concept-guidelines en richtlijnen in revisie.

DARQA leden die betrokken willen worden bij de evaluatie en becommentariëring van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving kunnen zich HIER aanmelden voor de Regulatory Focus Group op LinkedIN.

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Evenementen

evenementDe DARQA en haar commissies organiseren bijeenkomsten voor leden en niet-leden

 

Evenementen programma