Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

DARQA Nieuwsflits 169: DARQA evenementen

DARQA Nieuwsflits 169: DARQA evenementen
DARQA-logo

Nieuwsbrief

Nummer 169 van 08 January 2024 ‍ ‍ ‍ ‍

 

Beste  ‍‍ ‍Bezoeker ‍

In dit nummer

 

1 Nieuwjaarswens

2 Oproep voor NIEUWE voorzitter

3 Contributienota

4 Evenementen

 


 

Het DARQA-bestuur en de leden van de commissies wensen je een goed 2024!

 

DARQA organiseert ook dit jaar weer interessante bijeen-komsten en we hopen jullie dan ook regelmatig tegen te komen.

 

 


Oproep voor nieuwe voorzitter‍

 

De DARQA-ALV (Algemene Ledenvergadering) zal gehouden worden op vrijdag 12 april 2024. Tijdens deze ALV zal een nieuwe voorzitter gekozen worden. Dus als je DARQA een warm hart toedraagt, je een grotere rol binnen DARQA wilt spelen of je bestuurservaring wilt opdoen of uitbreiden: GRIJP JE KANS!

 

De voorzitter zet, in samenwerking met de overige bestuursleden, de DARQA-strategie en de daarbij behorende beleidslijnen uit. Daarnaast fungeert de voorzitter als contactpersoon bij samenwerking met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor. De voorzitter vormt, gezamenlijk met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur. De voorzitter kan, samen met de penningmeester financiële beslissingen nemen.

Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen in een bestuursvergadering. De gemiddelde duur van een vergadering is 2 uur en deze kunnen live of online plaatsvinden. Daarnaast heeft het bestuur onderling contact door middel van email.

 

De voorzitter is een mens met een passie voor kwaliteit in de gezondheidsindustrie en het uitdragen daarvan.
De voorzitter wordt in principe voor 3 jaar gekozen met de mogelijkheid van een eenmalige herverkiezing voor 3 jaar in dezelfde functie.
Ervaring van de afgelopen jaren leert dat het uitvoeren van de voorzittersfunctie ongeveer 8 uur per maand kost.

Als je, voordat je jezelf voordraagt voor de voorzittersfunctie eerst nog meer wilt weten, aarzel dan niet om de huidige voorzitter of de bestuursleden de nodige vragen te stellen.

 

Contributienota‍

 

De contributienota ter voldoening van de DARQA-contributie voor het jaar 2024 wordt binnenkort verzonden. Wij verzoeken jullie er bij het voldoen van de contributie rekening mee te houden dat het DARQA-lidmaatschap persoonlijk is en dat bij overmaking van het verschuldigde bedrag duidelijk is voor welk lid de contributie betaald wordt.

 


Evenementen

Dutch ATMP Summit

Dit jaar organiseert Progress, Experts in Life Sciences, voor de derde keer de Dutch ATMP Summit, die gehouden wordt op woensdag 6 maart 2024 in Bussum.

De focus zal liggen op “Betaalbare Productie van ATMPs”. (“Affordable Production of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)”)

 

Dit evenement biedt inzichtelijke presentaties, een interactieve paneldiscussie over kosteneffectieve ATMP-productie en natuurlijk uitstekende netwerkmogelijkheden.

DARQA leden krijgen 20% korting. Leden kunnen de kortingscode opvragen door een email te sturen naar het emailadres: voorzitter@darqa.org.

Vervolgens kunnen ze op de website in het vak “discount code” op het  aanmeldingsformulier de verkregen kortingscode vermelden.

 

Zie de website voor tickets & meer informatie: https://www.dutchatmpsummit.com/.


Datum Wednesday, 6 March 2024
Locatie:
Read more

Meer informatie:

LinkedINlogo

Bezoek de website van DARQA: https://www.darqa.org/