Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

DARQA Nieuwsflits 172: DARQA evenementen

DARQA Nieuwsflits 172: DARQA evenementen
DARQA-logo

Nieuwsbrief

Nummer 172 van ‍21 March 2024 ‍ ‍ ‍ ‍

 

Beste  ‍‍ ‍Bezoeker ‍

In dit nummer

 

1 Algemene Leden Vergadering

2 GxP themamiddag

 

Het DARQA-Bestuur nodigt je uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de GxP themamiddag die gehouden zullen worden op 12 april 2024.


Aan beide evenementen op deze middag kan afzonderlijk worden deelgenomen.Evenementen

Algemene Ledenvergadering (ALV)

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de ALV dit jaar plaatsvinden van 13.00 tot 14.00
De ALV is een jaarlijks terugkerende vergadering voor de leden van DARQA, waarin het DARQA bestuur de leden op de hoogte stelt van het reilen en zeilen van de organisatie, zoals vastgelegd in de statuten.

De agenda, notulen en verdere stukken voor de ALV kan je downloaden van de website https://darqa.org/downloads (wel eerst even inloggen).

Vergadering belegd door: Voorzitter DARQA, Marijke Steenvoorde
1. Opening
2. Agenda vaststellen
3. Notulen ALV 31 maart 2023
(na vaststelling: ondertekening door secretaris)
4. Bestuur
    - Jaarverslag 2023 en Jaarplan 2024
5. Ledenoverzicht
6. Financieel
    - Jaarverslag 2023
    - Verslag kascommissie
    - Verkiezing kascommissie 2024
    - Begroting 2025
    - Vaststelling contributie 2025
    - Decharge penningmeester
7. Commissies
    - Jaarverslagen 2023 en Jaarplannen 2024
8. Instemming nieuwe voorzitter
9. Rondvraag
10. Sluiting

Deelname
Aan dit evenement kunnen alleen DARQA-leden deelnemen. Deelname is gratis.


Datum Friday, 12 April 2024 13:00 - 14:00
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort
Read more

GCP middagprogramma

Programma

14.30 – 15.30 uur  Why don’t they do what we want them to do?! – Henrieke de Bie (Beyond Compliance)
15.30 – 16.00 uur  pauze
16.00 – 16.45 uur  Van idee tot product – Joren van der Horst (LUO Automation)
16.45 – 17.15 uur  GxP/IT quiz
17.15 – 18.00 uur  Netwerkborrel

 

Deelname

Deelname voor leden van DARQA is gratis.

Aan dit evenement kunnen niet-DARQA-leden deelnemen na overschrijving van € 50,- op de bankrekening van DARQA NL61 ABNA0245998446 o.v.v. naam deelnemer en GXP120424. De overschrijving van € 50,- moet uiterlijk woensdag 10 april 2024 ontvangen zijn door DARQA.

Niet-DARQA-leden die een bewijs van betaling willen ontvangen kunnen daartoe een email sturen aan penningmeester@darqa.org.

 

De namen van de deelnemers aan de themadag zullen op de website zichtbaar zijn voor de andere deelnemers.


Datum Friday, 12 April 2024 14:30 - 18:00
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort
Read more

Meer informatie:

LinkedINlogo

Bezoek de website van DARQA: https://www.darqa.org/