Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

DARQA Nieuwsflits 174: DARQA evenementen

DARQA Nieuwsflits 174: DARQA evenementen
DARQA-logo

Nieuwsbrief

Nummer 174 van ‍13 May 2024 ‍ ‍

 

Beste  ‍‍ ‍Bezoeker ‍

In dit nummer

 

1 Van de voorzitter

2 Toekomst visie DARQA

3 Komende evenementen

 

 Van de voorzitter


Nieuwe voorzitter DARQA

Tijdens de ALV op 12 april in Amersfoort namen we afscheid van voorzitter Marijke Steenvoorde en werd de nieuwe voorzitter Eveline Krijger met algemene stemmen gekozen.

Marijke was zeven jaar lang het boegbeeld van de DARQA. Ze leidde het bestuur op haar eigen, karakteristieke wijze met een no-nonsense...


Read more

Toekomst visie DARQA

 

Voorafgaand aan onze komende Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 april kwamen vertegenwoordigers van het bestuur en de ICT, GCP, GMP, en GLP commissies samen voor een dynamische brainstormsessie. Wat een energieke sessie was het! We hebben met enthousiasme gediscussieerd over de toekomst van de DARQA.

 

De uitkomst van deze bijeenkomst is een heldere visie van wat we in de toekomst zouden willen:

 

Ons richten op het bieden van een hoogwaardige, inclusieve ervaring waarbij samenwerking en kennisdeling centraal staan. We zien de toekomst van DARQA als een bruisende gemeenschap waarin leden actief kennis en expertise delen, met een sterke nadruk op samenwerking en betrokkenheid.

 

Belangrijke punten die naar voren zijn gekomen, zijn onder meer het versterken van samenwerking binnen en tussen commissies, het bevorderen van een positieve relatie met onze zuster verenigingen en de overheidsinspecteurs, en het streven naar brede vertegenwoordiging binnen de industrie. Daarnaast zien we kansen voor groei door het benutten van diverse communicatieplatforms en het actief betrekken van jongere leden.

 

Deze waardevolle inzichten zullen worden besproken in onze eerstvolgende bestuur- commissievergaderingen. We kijken ernaar uit om samen met jullie de toekomst van DARQA vorm te geven en onze organisatie nog aantrekkelijker te maken.

 

Ben je geïnteresseerd om een actieve rol te spelen in het vorm geven aan de toekomst van de DARQA, meld je dan aan bij een van onze commissies en/of bestuursleden. Samen maken we de DARQA nog interessanter!

 

Evenementen

Online GLP Café met de GLP commissie

Everything You Always Wanted to Know About GLP (But Were Afraid to Ask)

De GLP commissie nodigt je van harte uit voor het online GLP café.
Hier wordt de mogelijkheid geboden om al je vragen te stellen en tevens ervaringen uit te wisselen met collega’s uit het werkveld van GLP. Ben je nieuw in het veld van GLP of wil je juist ervaringen delen/bespreken, iedereen is van harte welkom!

Naast QA medewerkers, horen ook study directors, project managers en leden van het test facility management tot de doelgroep. Kortom, voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met GLP.

 

Programma

  • Introductie GLP commissie
  • Binnengekomen vragen bespreken
  • Break out rooms - in kleine groepen ervaringen uit wisselen

 

Het is mogelijk om vooraf vragen in te dienen door deze te sturen naar: almira@adviesburoduijst.nl.

Een andere mogelijkheid is om de vraag/vragen te stellen tijdens het online GLP café. In beide gevallen is het mogelijk om anoniem vragen te stellen, dit kan worden aangegeven in de mail of tijdens de meeting.

De GLP commissie ziet ernaar uit om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen via een inspirerende middag.

 

Deelname

Deelname voor leden van DARQA is gratis.

Aan dit evenement kunnen niet-DARQA-leden deelnemen na overschrijving van € 25,- op de bankrekening van DARQA NL 61 ABNA 0245 9984 46 o.v.v. Webinar GLP 300524 en NAAM. De overschrijving van € 25,- moet uiterlijk 28 mei 2024 ontvangen zijn door DARQA.

De namen van de deelnemers aan het online GLP café zullen op de website zichtbaar zijn voor de andere deelnemers.

Na administratieve verwerking van je gegevens ontvang je op 29 mei een uitnodiging via de mail om aan het GLP café deel te kunnen nemen.


Datum Thursday, 30 May 2024 14:00 - 15:30
Locatie:
Read more

ATMPs; what makes them different?

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) are groundbreaking treatments for humans that harness the power of genes, tissues, or cells. These cutting-edge therapies offer new avenues for treating diseases and injuries that were previously beyond our reach. On September 27th 2024, DARQA will organize a day dedicated to ATMPs . Experts will share their experience in non-clinical, clinical and production of these innovative therapies and address some of the issues that can be challenging compared to the development of other pharmaceutical products. There will also be plenty of opportunity to ask your questions and to find out more about these novel products.

Remember, ATMPs represent a paradigm shift in healthcare, offering hope for conditions that were once considered untreatable. As we explore these frontiers, it's crucial to ensure rigorous regulation and safety to protect patients and promote scientific progress. Don’t miss your chance to learn more!


Datum Friday, 27 September 2024 10:00 - 17:00
Locatie: Nog nader vast te stellen
Read more

Meer informatie:

LinkedINlogo

Bezoek de website van DARQA: https://www.darqa.org/