Voor geïnteresseerden die willen adverteren in onze HTML Nieuwsbrief en/of website staan hieronder de specificaties en tarieven.

Tarieven (personeel en overige advertenties) 

HTML-Nieuwsbrief

500 Euro (hyperlink naar iedere URL mogelijk)

Website- openbare gedeelte (banner)

500 Euro gedurende 4 weken

Combinatie website en Nieuwsbrief: 750 euro.

Prijzen non-profit op aanvraag.

Het Bestuur besluit in voorkomende gevallen over de plaatsing van advertenties.

Criteria voor de plaatsing van advertenties zullen ontwikkeld worden naar gelang de situatie zich voordoet.

 Indien geadverteerd wordt in de Nieuwsbrief en/of website heeft de adverteerder het recht om bij één van de DARQA bijeenkomsten de advertentie te verspreiden.