Sinds lange tijd was het weer mogelijk om een face to face DARQA themadag te organiseren.

Ongeveer 40 oude en nieuwe leden waren aanwezig om het onlangs verschenen OECD Document 22 over Data Integrity met elkaar te bespreken. De bijeenkomst werd ook online gevolgd door een aantal leden.

Na een korte introductie over Data Integrity door de eeuwen heen door Frans Brouwer, voorzitter van de GLP-commissie, was er een interactieve sessie met behulp van de app Wooclap, geleid door Almira Duijst. Een handig hulpmiddel om informatie van de deelnemers te inventariseren. Via de app kon een vraag over Data Integrity ingediend worden. Deze vragen werden later op de dag gebruikt om gezamenlijk te bespreken. De lijst met vragen biedt weer aanknopingspunten voor een nieuwe themadag.

De nieuwe IGJ inspecteur Erna Hissink ging in haar presentatie onder andere in op het principe van ALCOA, de lifecycle van data en hoe Data Integrity binnen GLP wordt geborgd. Illustratief waren de voorbeelden van bevindingen over Data Integrity: gebrekkige validatie van computersystemen, het niet eenduidig zijn van gebruikte documenten voor validatie en manipulatie van analytische data.

Het middagprogramma bestond uit een workshop door Frans Boeijen over Data Process Mapping. In kleine groepen werd aan de hand van een voorbeeld de data integriteit gedurende de gehele lifecycle verder uitgewerkt. In een schema werd het proces opgeknipt in kleine stappen en moest worden vastgesteld waar de data werd vastgelegd en welke maatregelen getroffen waren om de data te beschermen.

Tenslotte ging Emiel Termond in op de laatste fase van de Data Lifecycle. Wat gebeurt er met de GLP gegevens na archivering? De lifecycle beschrijft als laatste stap het vernietigen van data. Echter, het final report wordt door de Sponsor gebruikt voor registratie. Ook electronische data zijn vaak nog aanwezig op servers of back up systemen. Hoe kun je er voor zorgen dat alle data ook werkelijk vernietigd wordt?

Een inventarisatie onder de deelnemers aan het eind van het programma leerde dat met name de workshop hoog werd gewaardeerd omdat die voldoende informatie bevatte om concreet toe te passen in de eigen organisatie.

Over retirement gesproken. De presentatie van Emiel werd afgesloten met een overzicht van zijn lange betrokkenheid bij de DARQA. Dit wordt het laatste jaar voor Emiel bij DARQA, zodat hij zich volledig kan wijden aan golfen. Emiel blijft nog wel de website onderhouden.

Deze meeting was ook de laatste keer dat Rob Jaspers als IGJ inspecteur aanwezig was. In de zomer gaat hij met pensioen. Als dank voor zijn betrokkenheid kreeg hij namens DARQA een certificaat en een fles wijn.

Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid tot netwerken, waar goed gebruik van werd gemaakt. Afsluitend kunnen we zeggen dat er inmiddels een trouwe schare van GLP-ers is die elkaar regelmatig treft om actuele onderwerpen te bespreken, en waar leden uit andere kwaliteitsgebieden graag bij aanschuiven.

De presentaties van deze dag kan je nog eens bekijken op het ledengedeelte van deze website via deze link.