Voor de eerste keer in haar historie organiseerde de GLP-commissie, met medewerking van leden van de GCP-commissie, een webinar. Ruim twintig deelnemers hadden zich ingeschreven om dit evenement mee te maken.

Vanuit verschillende invalshoeken werden de bijzonderheden omtrent de analyse van klinische samples belicht. De eerste presentatie werd verzorgd door Marion Kranenborg (QPS Netherlands BV), waarin de analyse vanuit het perspectief van het bioanalytische laboratorium werd toegelicht.
Er moet niet alleen voldaan worden aan GCP-aspecten (subject rechten/veiligheid), maar ook GDPR (o.a. contracten) wordt steeds belangrijker.

Over dit onderwerp gaf Johan Martens (DPO Consultancy) een overzicht van de toepassing van GDPR in de life science. Omdat de informatie van subjects van klinische studies te herleiden is tot persoonsgegevens, is GDPR van toepassing op de verwerking van deze informatie.
Verwerking door verschillende partijen moet contractueel geregeld worden. Daarnaast moet er een register van verwerking bijgehouden worden, waarin o.a. vastgelegd is welke gegevens verwerkt worden en hoe lang deze bewaard moeten worden. Ook moeten er technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de informatie veilig te verwerken en te bewaren.

Tenslotte gaf Karin Baas (Quality & Risk Management zw-frl èn GCP-commissielid) een bijdrage waarin de verwachtingen van GCP omtrent de analyse van klinische samples werd uiteengezet. Hoe maak je een goede keuze in het juiste kwaliteitssysteem voor de analyse van klinische samples? Welke additionele regelgeving moet geïmplementeerd worden in het (GLP/ziekenhuis) laboratorium?

Na de verschillende korte inleidingen ontstonden er waardevolle discussies rond de verschillende onderwerpen. De geplande twee uren werden moeiteloos gevuld.

Terugkijkend op dit webinar kunnen we concluderen dat dit format voor herhaling vatbaar is.

De presentaties zijn beschikbaar na Login in het menu "Downloads - Evenementen".