Selecteer de taal

Cybersecurity
 

Vrijdag, 29. Oktober 2021, 14:00 - 15:30

Webinar

Cybersecurity

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. De dreiging vanuit beroepscriminelen groeit en blijft zich verder ontwikkelen. Statelijke actoren (buitenlandse mogendheden) richten zich op digitale economische en politieke spionage en het treffen van voorbereidingen op digitale sabotage. Niet alleen het aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe, de ingezette aanvallen worden ook steeds complexer. Dit vormt een directe dreiging voor onze economische belangen en de nationale veiligheid. Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurityaanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen.

Het bovenstaande klinkt heel abstract en spreekt niet echt tot de verbeelding, totdat je zelf te maken krijgt met een datalek, dan wordt cybersecurity ineens heel actueel. Onder andere in de ontwikkeling van de corona-apps zijn door verschillende partijen fouten gemaakt waardoor soms veelteveel data werd uitgewisseld.

In dit webinar gaan we aan de hand van een herkenbaar voorbeeld van een datalek en de mogelijke gevolgen daarvan aan de slag met cybersecurity. Wat is cybersecurity en hoe ontdek je als QA-er of de softwaresystemen die je audit wel voldoende zijn beschermd tegen aanvallen van buitenaf?  Er zal aan de hand van publiek beschikbare questionnaires en andere standaardmethodes een praktisch inzicht worden gegeven van hoe een QA-er zich een licht kan werpen in de duistere wereld van cybersecurity.

Programma
Presentatie door Hans de Raad, gevolgd door Q&A en discussie.
Uiteraard is er tijdens de webinar voldoende gelegenheid om vragen te stellen en/of je eigen ervaringen te delen.

Deelname
Deelname voor leden van DARQA is gratis. Aan dit webinar kunnen niet-DARQA-leden deelnemen na overschrijving van € 25,- op de bankrekening van DARQA NL 61 ABNA 0245 9984 46 o.v.v. Webinar Cybersecurity en NAAM. De overschrijving van € 25,- moet uiterlijk woensdag 27 okt 2021 ontvangen zijn door DARQA.

 
Registraties zijn nu gesloten
 
 

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Presentaties

taartstukU kunt presentaties en andere belangrijke documenten downloaden

Downloaden van presentaties