Op vrijdag 2 december jl. vond de GLP themadag plaats over “Diergeneesmiddelen-onderzoek, GLP meets VICH GCP”. Deze themadag vond plaats in De Eenhoorn in Amersfoort. Het betrof een live bijeenkomst met 41 deelnemers. Opvallend was dat naast een groot aantal QA-ers ook veel deelnemers uit het werkveld zelf deelnamen, zo ook van niet-leden.

Het was de eerste keer dat het onderwerp diergeneesmiddelenonderzoek door de GLP commissie in een themadag centraal werd gesteld. De themadag werd geïnitieerd door Tamara Giesen en Almira Duijst.

De dagvoorzitter van deze dag was Chris Mitchell, lid van de GLP-commissie. De communicatie van deze dag vond plaats in het Engels, daar er ook buitenlandse deelnemers/sprekers aanwezig waren.

De dag werd begonnen met een interactieve sessie met als doel te zien uit welk werkveld de deelnemers kwamen, welke rol/functie ze hebben bij het diergeneesmiddelenonderzoek en met welke vragen zij waren gekomen. De vragen werden door de vier sprekers over de dag beantwoord en bediscussieerd.

De eerste spreker was Nynke Deckers, Director Clinical Development bij Regivet. Zij nam via Teams de deelnemers mee in het traject van start tot de registratie van een diergeneesmiddel met de daarbij verplichte kwaliteitssystemen. Het was een helder verhaal waarbij de (wettelijke) eisen duidelijk in beeld werden gebracht.

Spreker 2 was Marci Murphy, Director of Quality Assurance for EU Pharma R&D bij MSD Animal Health. Zij is tevens de voorzitter van de Animal Veterinary Product Committee (AVPC) van de RQA. Zij besprak de kwaliteitseisen van VICH GCP en waar de inspecties op controleren. Hierbij werd duidelijk dat de werkwijze van de inspecties per land kunnen verschillen.

Katharina Töpfer, hoofd van QA Clinical EU bij Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH was de derde spreker. Haar verhaal belichtte de verschillen en overeenkomsten van GLP en VICH GCP.

Als laatste spreker besprak Hans Holtslag, hoofd van de Clinical Research Group van MSD Animal Health, de uitdagingen bij de uitvoer van het diergeneesmiddelenonderzoek. Hij benoemden de uitdagingen en gaf praktische tips.

Tijdens de pauzes en de borrel was er tijd om te netwerken en informatie uit te wisselen, hier werd goed gebruik van gemaakt.

Al met al kijkt de GLP commissie terug op een zeer geslaagde dag, waar in de toekomst een vervolg aan gaat worden gegeven.

 

De tijdens deze themadag gebruikte slides zijn op de website van DARQA voor leden beschikbaar.

 

 

Pin It