Welkom bij DARQA!

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ter informatie: Het Advisory Document on the Management, Characterisation and Use of Test Items is gepubliceerd op de OECD website.

19 April 2018 - Advisory Document of the Working Group on Good Laboratory Practice on the Management, Characterisation and Use of Test Items. This new Advisory Document provides clarity for test facilities on the expectations of national Good Laboratory Practice (GLP) compliance monitoring authorities regarding how test items are transported, received, identified, labelled, sampled, handled, stored, characterised, archived and disposed according to the Principles of OECD GLP. The document consolidates existing OECD guidance on test items that are used in studies conducted in compliance with the Principles of GLP. It also aims to promote a consistent approach that is appropriate to the objective of the study and the nature of the test item. 

 

Het DARQA-Bestuur nodigt u uit voor deelname aan de themadag over:

GDPR (General Data Protection Regulation)
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 die gehouden zal worden op 20 april 2018, aansluitend aan de ALV.

 De GDPR is vernieuwd en uitgebreid en dat leidt ertoe dat de privacywetgeving ofwel de bescherming van persoonsgegevens is veranderd. Dit is onder andere van invloed op de uitvoer van klinisch onderzoek. DARQA heeft een gevarieerd programma opgesteld om u te informeren over theoretische en praktische aspecten van de GDPR. Zoals gebruikelijk is er ruim voldoende gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen over de implementatie van de GDPR.

Algemene introductie GDPR
Marie-José Bonthuis zal een inleidende presentatie geven over de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze EU verordening treedt per 25 mei 2018 definitief in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook de hierdoor optredende veranderingen binnen het GxP werkveld zullen aan de orde komen. Marie-José Bonthuis is eigenaar van IT's Privacy, een juridisch advieskantoor en adviseert als privacy expert instellingen in het ontwikkelen en implementeren van beleid voor het omgaan met (gevoelige) persoonsgegevens, voornamelijk in de zorg.

Een korte preview van enkele onderwerpen die op de DARQA GDPR Themadag op 20 april 2018 ter sprake zullen komen door ICT privacy en security expert Brenno de Winter en andere sprekers.

Klik HIER voor meer informatie, programma en inschrijven voor deelname.

Stadskasteel Oudaen UtrechtHet eerste door DARQA en NNK gezamenlijk georganiseerde evenement, een bijeenkomst over Risicomanagement dat gehouden werd in Stadskasteel Oudaen in Utrecht op 29 maart jl., was een succes.

Aan de avond werd deelgenomen door ongeveer 60 mensen, gelijkelijk verdeeld over beide organisaties. Het was mooi om te zien hoe makkelijk onbekenden met elkaar in gesprek raakten over een onderwerp dat iedereen blijkbaar – en gelukkig maar – na aan het hart ligt: kwaliteit. En daarbij maakt het niet uit in welke branche je die kwaliteit uitdraagt.

Tijdens het buffet, waarmee de avond werd begonnen, was de sfeer al gemoedelijk, een sfeer die nog verhoogd werd door de “stoelendans” die daarop volgde: de gehuurde ruimte met sta- en zittafels moest wat omgebouwd worden om een zitplaats te kunnen bieden aan alle aanwezigen tijdens de daaropvolgende presentatie. Dat was een mooi staaltje teamwork en kwaliteitsborging.

De presentatie werd gegeven door Martin van Staveren, een expert op het gebied van risicomanagement. Zijn zeer interessante presentatie, die op de DARQA-website geplaatst zal worden en kan worden gedownload door leden, nodigde de uit tot discussie in de zaal. De introductie van Martin door Gerard Berendsen, voorzitter van de NNK, over ondeugdelijke legerhelmen, was een goed voorbeeld van hoe het “vroeger” al mis ging en hoe kwaliteitsborging van alle tijden is.

De avond werd afgesloten met gelegenheid tot napraten, waarvan ook gretig gebruik werd gemaakt.

Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dan dat deze avond zeer geslaagd was. Het is dan ook zeker dat er een vervolg zal komen. In welke vorm dat zal zijn is momenteel nog niet helder,  nadere informatie daarover zal later volgen.  

Donderdag, 29. Maart 2018, 18:00 - 20:30

We hebben een primeur; het eerste gezamenlijke evenement van DARQA en NNK!

DARQA en NNK (Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement) werken sinds enige tijd samen aan het op de kaart zetten van kwaliteitsmanagement, zowel in de life sciences industrie als in de zorg.

Op 29 maart 2018 komt dat tot uiting door een gezamenlijk evenement met als titel “Risicomanagement”. Tijdens deze bijeenkomst zal Martin van Staveren, directeur van Van Staveren Risk Management (VSRM), auteur van het boek “Risicogestuurd werken in de praktijk” en kerndocent aan de executive masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, Universiteit Twente een interactieve presentatie geven over risicomanagement.

 

DARQA Logo Regulatory Focus GroupDe DARQA Regulatory Focus Group heeft tot doel het becommentariëren en reviewen van nieuwe regelgeving, concept-guidelines en richtlijnen in revisie.

DARQA leden die betrokken willen worden bij de evaluatie en becommentariëring van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving kunnen zich HIER aanmelden voor de Regulatory Focus Group op LinkedIN.

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Evenementen

evenementDe DARQA en haar commissies organiseren bijeenkomsten voor leden en niet-leden

 

Evenementen programma