Evenementen programma

18 juni 2021 13:30 - 15:00 GCP audit and inspection experiences during the conduct of COVID-19 clinical studies
17 sept 2021 Jubileumconferentie DARQA 40 Jaar
08 okt 2021 14:00 - 15:30 PASS studies
29 okt 2021 14:00 - 15:30 Cybersecurity
19 nov 2021 GMP themadag
10 dec 2021 14:00 - 15:30 Medical device software

Welkom bij DARQA!

In deel 2 van de reeks webinars over “Kwaliteit – overal en altijd”, welke plaats vond op 22 mei 2020 en die weer toegankelijk was voor DARQA-leden en ook als losstaand webinar te volgen was, hebben we een FMEA-oefening uitgevoerd.

We hebben bekeken hoe je risico’s in kaart kunt brengen met behulp van Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Deelnemers aan de webinar kregen een oefening toegestuurd die gericht was op het in kaart brengen van de risico’s van het implementeren van een “corona-app”. Onder de bezielende leiding van Hans de Raad en Brenno de Winter werd na een korte inleiding de oefening gestart door middel van input van de deelnemers via de chatmogelijkheid van de webinar tool. Nadat een aantal risico’s was geïdentificeerd, werden die gescoord om zo tot een totaalscore te komen, het zogenaamde Risk Priority Number (RPN). Op basis van de hoogte van dit RPN (hoe hoger het nummer, hoe meer prioriteit om er wat aan te doen) kan je vervolgens bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om het risico te verkleinen.

Ondanks het relatief geringe aantal van 12 deelnemers, was het enthousiasme groot en bleek het prima te werken om gezamenlijk via de chatmodus een FMEA op te stellen.

De video gemaakt tijdens deze webinar is op het ledengedeelte van deze website te bekijken na LOGIN.

Vandaag heeft er voor DARQA een primeur plaats gevonden: ons eerste webinar is een feit!

Dit eerste webinar was goed bezocht met ongeveer 40 deelnemers. De presentatoren waren dan ook niet de minsten:

Frans Leijse: Introductie en grondbeginselen
Robin Edgar: Hoe werkt kwaliteit in een organisatie?
Brenno de Winter/Hans de Raad: Hoe breng je dat in de praktijk?

In deze webinar, de eerste in een reeks, hebben we gekeken naar het begrip “kwaliteit”. Wat is het en wat kan je er mee? We hebben een link gelegd naar de realiteit met verwijzingen naar het coronavirus en hoe je als kwaliteitsmedewerker de risico’s van dit virus voor je bedrijf door middel van een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) oefening in kaart zou kunnen brengen.

De resultaten van deze oefening zullen in de volgende webinar aan bod komen.

De slides en de video van de webinar zijn op het ledengedeelte van deze website (Login) te vinden.

“FMEA (Failure Mode Effects Analysis) Workshop”

Lokatie: De Stal, Leiden

In een gezamenlijk evenement met het Leids Bio Science Park (LBSP) werd met zo’n 35 deelnemers op lokatie De Stal op het LBSP een workshop over FMEA gehouden, gevolgd door een live ICT hack demo.

In het eerste deel van de middag werd onder de bezielende leiding van Hans de Raad van OpenNovations en voorzitter van de DARQA ICT-commissie een workshop over FMEA gehouden. Daarbij moesten de deelnemers in 3 groepen op basis van summiere gegevens een FMEA-opdracht uitvoeren. Het ging bij deze oefening om een laboratoriumsetting waar door middel van HPLC data werd gegenereerd die vervolgens in een LIMS (laboratorium informatie management systeem) werd verzameld en verwerkt. De vragen waarop de 3 groepen werkten waren:

  • Wat kan er mis gaan?
  • Hoe groot is de kans dat het mis gaat en hoe groot is de kans dat je dat op tijd ontdekt?
  • Wat pak je het eerst aan om dit risico te voorkomen of te minimaliseren?

De 3 groepen wisselden steeds van opdracht en werkten dus verder met de gegevens van de vorige groep. Interessant genoeg waren de gevonden risico’s en oplossingen voor alle 3 de groepen nagenoeg gelijk.

Philips Healthcare: van Airfryer tot MRI-scanner

Een groep DARQA leden was te gast bij Philips Healthcare in Best. Allereerst kregen we een rondleiding door het recent vernieuwde “Customer Experience Center”.

Philips Healthcare ontwikkelt doordachte concepten die ten goede komen aan consument en patiënt. Denk daarbij aan verbeteringen aan een MRI-scanner waardoor mensen met claustrofobie toch in de scanner durven.

GCP270919
Daarna waren we te gast bij het test laboratorium “Coronair Angiografie” o.l.v. Ronnitte Harvey, Director Design Validation Philips IGT (Image Guided Therapy).

De klinische omgeving wordt zo volledig mogelijk nagebootst om alle apparatuur en medische hulpmiddelen te testen.

In aanwezigheid van de ontwerpers én gebruikers wordt de complete opstelling hier getest.

Zo kunnen alle betrokkenen hun input geven die gebruikt wordt om verbeteringen door te voeren.

 


logo AntonivanLeeuwenhoek

De apotheek van het Antoni van Leeuwenhoek zoekt ter versterking van de afdeling Quality Assurance (QA):

Kwaliteitsfunctionaris apotheek

Interesse?
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met de Ziekenhuisapothekers Bastiaan Nuijen en Jeroen Hendrikx via 020 512 4481. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met onze recruiter Laura Hoeffnagel via 020 512 2873.

Solliciteren kan t/m zondag 06 juni.

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Evenementen

evenementDe DARQA en haar commissies organiseren bijeenkomsten voor leden en niet-leden

 

Evenementen programma